Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên

1: Nguyễn Quang Trung 

 

1435305608094_1766

Chức vụ: Hiệu trưởng

Kinh nghiệm chuyên môn: 08 năm

Tốt nghiệp quản trị kinh doanh tổng hợp.

Tốt nghiệp vidal Sassoon Thượng Hải Trung Quốc

Tiên tu học viện Toni&guy shingapore

 

  1. Thầy giáo: Nguyễn Minh Tiến

1435305446699_1763

 

Kinh nghiệm chuyên môn: 05 năm

Chức vụ: Giám đốc kỹ thuật trung tâm / Chủ nhiệm lớp cắt tóc kinh điển

Tốt nghiệp Toni&Guy.

Tốt nghiệp vidalsasoon tại Quang Trung UK

Tiến tu khoá học cắt và nhuộm nâng cao theo xu hướng Schwarzkopf

Hiện đang tham gia giảng dậy và chia sẻ kỹ thuật cắt nâng cao cho nhiều chủ salon.

Tốt nghiệp khoá học sư phạm dậy học.

 

3.Thầy giáo: Nguyễn Quang Thành

 

1435305533142_1765

Kinh nghiệm chuyên môn: 06 năm

Chức vụ: Phó Giám đốc kỹ thuật/ chủ nhiệm lớp hoá chất

Tốt nghiệp khoá học màu nhuộm nâng sáng tạo Schwarzkopf UK.

Tiến tu khoá học phối hợp màu sắc trong thiết kế Loreal UK.

Tiến tu khoá học uốn nóng chuyên sâu tại học viên Kenzou Trung quốc.

Tốt nghiệp khoá học sư phạm dậy học.

 

4.Thầy giáo: Nguyễn Đăng hiếu

 

1449629674133_6368

Chức vụ: Giảng viên lớp cắt tóc cơ bản

Kinh nghiệm chuyên môn: 05 năm

Giảng viên bộ môn cắt tóc cơ bản

Tốt nghiệp khoá học thiết kế tóc chuyên nghiệp

Tốt nghiệp Toni&Guy tại Quang Trung UK

Tiến tu màu nhuộm cơ bản tại Schwarzkopf UK

 

  1. Quản lý lớp: Nguyễn Đình Linh

1435136661552_1519

Chức vụ: Trợ giảng lớp Cắt tóc tại Trung Tâm.

Tốt nghiệp Toni&Guy tại Quang Trung UK

Tiến tu màu nhuộm cơ bản tại Schwarzkopf UK

Share this post